Kalp Ritmini Bil

Atriyal Fibrilasyon (AF) nedir?

Atriyal fibrilasyon (AF), kalpteki ritim bozukluklarından biridir. AF’de kalp atımları ritmik değil; düzensizdir, kalp kulakçıkları kasılma faaliyetine katılmaz. Toplumda yaygın bir biçimde görülen AF’ye özellikle yaşlılarda ve erkeklerde daha sık rastlanır.

Bu ritim bozukluğu her zaman belirti vermeyebileceği gibi başlıca şu belirtilere neden olabilir:

 • Çarpıntı
 • Kalp atımında düzensizlik
 • Göğüste rahatsızlık, sıkışma veya ağrı hissi
 • Sersemleme hissi
 • Özellikle egzersiz ile birlikte nefes darlığı ve bitkinlik
 • Bayılma veya göz kararması

AF riski, yaşla birlikte arttığı gibi, kişinin başka kalp rahatsızlıklarının da olması AF’ye zemin hazırlar. Bunların arasında en sık nedenler şöyle sıralanabilir:

 • Hipertansiyon (uzun süreli, özellikle iyi tedavi edilmemiş)
 • Kalp krizi (enfarktüs)
 • Kalp yetersizliği
 • Kalp kapak hastalıkları
 • Kalp ameliyatı geçirmiş olma

Kalp hastalıkları dışında AF gelişme riskini artıran nedenler şunlardır:

 • Diyabet (şeker hastalığı)
 • Obezite (aşırı kilolu olma)
 • Uyku apnesi (uykuda nefes durması)
 • Tiroid bezinin aşırı çalışması (hipertiroidizm)
 • Amfizem gibi bazı kronik akciğer hastalıkları
 • Kronik böbrek hastalığı 
 • Aşırı alkol kullanımı
 • Bazı ilaçlar