Kalp Ritmini Bil

Kalp Ritmini Bil Projesi neyi amaçlıyor?

  • Atriyal fibrilasyon ve inme hakkında toplumsal farkındalığı ve sağlık okur yazarlığı düzeyini artırmak,

 

  • Düzensiz nabza (atriyal fibrilasyon riski) karşı toplumsal farkındalığı artırmak ve yüksek riskli hastaları interaktif model ve çeşitli simülasyon yöntemleri ile kendi düzenli / düzensiz nabız aktivitelerini saptamaları konusunda eğitmek,

 

  • Yüksek felç riski bulunan hastaları uzaktan akıllı ritim kayıt cihazları ile aralıklı takip ederek sessiz AF ataklarını saptamaya çalışmak.